در مرکز شهر فاماگوستا

_

تحویل دو سال آینده
30 درصد پیش پرداخت
40 درصد تا زمان تحویل
30 درصد بعد از تحویل اقساط 12 ماهه
قیمت کل (82000 پوند)

امتیاز به مطلب