واحد آماده تحویل در منطقه زیبای لانگ بیچ

با پرداخت یک میلیارد و ششصد کلید خانه را تحویل بگیرید

_

۶۰ درصد پیش پرداخت
۴۰ درصد اقساط ۱۲ ماهه
قیمت کل دو میلیارد و هفتصد تومان

امتیاز به مطلب